Makefile là một công cụ giúp ta có thể dễ dàng thực thi các các khối lệnh mà không cần nhờ tới ngôn ngữ lập trình. Mặc dù Make được sử dụng rất rộng rãi trên Unix, Linux hay MacOS, thì trên Windows chắc vẫn còn hiếm hoi. Trên Windows, ta thường file .bat để thực thi các khối lệnh, tuy nhiên các file này chỉ thực thi được trên môi trường Windows.

Vậy làm sao để thực thi các khối lệnh trên nhiều hệ điều hành với cùng một file mã nguồn? Thật may mắn là ta có thể sài được lệnh Make trên Windows với gói phần mềm GnuWi32 - Make for Windows

Trước tiên ta cần tải về gói cài đặt tại đây, sau đó click vào file cài đặt đã tải về và cài đặt tương tự như các phần mềm khác.

Sau đó, ta cần cấu hình lại đường dẫn cho biến môi trường Path để có thể sài lệnh make ở bất kì đâu trong hệ thống. Ví dụ, ta cài đặt Make tại: C:\Program Files\GnuWin32, thì Path sẽ có dạng như sau:

Path := C:\Program Files\GnuWin32\bin;Path

Tới đây là ta có thể sử dụng ngon lành lệnh make giống như trên Linux rồi:

$ make -v
Copyright (C) 2006  Free Software Foundation, Inc.
これはフリーソフトウェアです. 利用許諾についてはソースを
ご覧ください.
商業性や特定の目的への適合性の如何に関わらず, 無保証です.

This program built for i386-pc-mingw32