Tôi Tự Học

Cuốn sách tuy mỏng nhưng rất đáng để đọc, để suy ngẫm về cách tác giả tự học. Nội dung bên trong thiên về hướng tự học thông qua đọc sách nhiều hơn. Trái với tưởng tượng ban đầu của mình, cuốn sách này đề cập khá rộng các vấn đề để có nền tảng văn hoá tốt, bao gồm từ định nghĩ thế nào là người có học, tới việc nên đọc sách gì, đọc thế nào, đánh giá các sự vật, hiện tượng ra sao, rồi cả tâm thế học, thời giờ học.

Vừa đọc làm mình vừa liên tưởng tới cuốn “Tâm lý học đám đông”. Nhất là thông qua phần tập hợp tài liệu, đánh giá tài liệu, thuật lại câu chuyện. Chợt nghĩ trong cái xã hội vàng thau lẫn lộn này, thông tin bùng nổ không biết đâu mà lần, nếu không có óc khoa học cũng như phương pháp thì không thể phân biệt nổi đâu là vàng, đâu là đồng nữa 🙂

Thật đúng là, học để có văn hoá, học để có tri thức, học để bao dung với đời, bao dung với mọi người, học để tiếp nhận được nhiều ý kiến khác nhau cũng như đánh giá được các ý kiến, sự vật sự việc. Học để có chân thiện mĩ, để biết yêu thương người, yêu thương mình.