Mình không thực sự hiểu nhiều về các thuật toán, kĩ thuật mã hóa mật khẩu. Mình chỉ đọc qua một số phương pháp mã hóa và các lời bình về nó trên mạng và quyết định sử dụng bcrypt. Đọc thì thấy rằng thuật toán này tuy có hơi chậm hơn các thuật toán khác như MD5, nhưng đổi lại nó giải quyết được các vấn đề như hack từ điển… của các thuật toán khác do có thể đối phó được với cấp độ tiến hóa của vi xử lý máy tính.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan