Trước tiên khi nghĩ tới việc lấy dữ liệu từ các trang cần phải thao tác qua vài bước như submit form, chuyển trang nọ kia người ta thường nghĩ ngay tới việc sử dụng headless browser như Puppeteer, Selenium / WebDriver, hay PhantomJS. Nhưng dở cái này mấy cái này nó sẽ khởi động nhân của trình duyệt như Chrome chẳng hạn để thực hiện việc truy cập và thao tác trang web nên cực kì nặng nề.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan