Đây là bản tóm tắt một số đạo hàm cơ bản và tính chất đạo hàm nhằm mục đích tra cứu cho nhanh. 1. Đạo hàm thông dụng 1.1. Đa thức No. Đạo hàm No. Đạo hàm 1 $\dfrac{d}{dx}(c) = 0$ 4 $\dfrac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ 2 $\dfrac{d}{dx}(x) = 1$ 5 $\dfrac{d}{dx}(cx^n) = cnx^{n-1}$ 3 $\dfrac{d}{dx}(cx) = c$ 1.

Đọc tiếp...

Softmax rất hay được ứng dụng trong các bài toán phân loại nhiều lớp nên việc tìm hiểu về nó giúp ta dễ dàng cài đặt thuật toán với hàm số này. Trước đây, tôi có đề cập đôi chút về hàm số này trong bài logistic regression cho việc tìm hàm lỗi với bài toán phân loại đa lớp, nếu bạn hứng thú thì có thể xem lại tại đây.

Đọc tiếp...

Bài viết này sẽ giới thiệu cách lấy đạo hàm của vec-tơ, ma trận và ten-xơ (mảng nhiều chiều) và lấy đạo hàm theo vec-tơ, ma trận và ten-xơ. 1. Quy hoạch động Làm quá nhiều việc 1 lúc rất dễ dẫn tới sai lầm, chính vì vậy mà người ta cần phân tách vấn đề ra thành các bài toán con để giải quyết rồi gộp kết quả lại.

Đọc tiếp...

Hàm nhiều biến số có ứng dụng rất rộng rãi trong các bài toán học máy vì đa số các các thuộc tính của hiện tượng ta theo dõi không phải chỉ có 1 mà rất nhiều tham số. Các tham số này được liên kết với nhau một cách đặc biệt bởi các hàm số khác nhau để có thể đưa ra được các kết quả mong muốn. Nên việc tìm hiểu về hàm nhiều biến là rất cần thiết để có thể hiểu được các lý thuyết của học máy.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan