Gần đây mới biết một tính năng rất thú vị trên Gitlab là cho phép đồng bộ mã nguồn với các repo ở các nền tảng khác nhau như Github, Bitbucket. Dựa vào tính năng này có thể giúp ta lưu trữ được mã nguồn cùng lúc ở nhiều nơi mà không tốn nhiều công. Việc lưu mã nguồn ở nhiều nơi có 1 lợi thế rất lớn là chẳng may nền tảng nào phát sinh vấn đề như anh Github thi thoảng lại die thì vẫn có thể chuyển ngay qua nền tảng khác để sử dụng.

Đọc tiếp...

Đôi lúc ta cần phải sử dụng các repo khác như là một module của dự án hiện tại, nhưng ta lại muốn quản lý nó riêng biệt giống như việc sử dụng các trình quản lý gói như npm chẳng hạn. Lúc này ta có thể sài git submodule để quản lý các module từ các repo khác. Ví dụ, blog của mình được xây dựng với theme tranquilpeak và mình cần đưa theme này vào thư mục themes của dự án.

Đọc tiếp...

git worktree cho phép ta có thể sử dụng cùng lúc nhiều nhánh của repo trong cùng một thư mục dự án. Ví dụ, blog của mình được xây dựng với Hugo, trong thư mục blog của mình có thư mục public là thư mục chứa các file được dịch ra từ mã nguồn blog. Còn ở phía repo trên Github, mình có 2 branch là dev lưu mã nguồn và master lưu các file chạy.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan