Gần đây mới biết một tính năng rất thú vị trên Gitlab là cho phép đồng bộ mã nguồn với các repo ở các nền tảng khác nhau như Github, Bitbucket. Dựa vào tính năng này có thể giúp ta lưu trữ được mã nguồn cùng lúc ở nhiều nơi mà không tốn nhiều công. Việc lưu mã nguồn ở nhiều nơi có 1 lợi thế rất lớn là chẳng may nền tảng nào phát sinh vấn đề như anh Github thi thoảng lại die thì vẫn có thể chuyển ngay qua nền tảng khác để sử dụng.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan