[Web] HTTP2 là gì?

Nhân tiện bản Node v9x mới ra cho phép ta có thể sử dụng ngay API thử nghiệm HTTP/2 nên cũng tò mò tìm hiểu đôi chút xem kiến trúc, đặc điểm và cách sử dụng thế nào. Sau 2 năm ra chính thức ra lò, phiên bản tiếp theo của HTTP này dần được nhiều máy chủ Web lẫn trình duyệt hỗ trợ bởi tính vượt trội của nó so với phiên bản HTTP/1.1.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan