Giám đốc làm gì?

Dịch được cái tiêu đề cuốn này quả không hề dễ dàng tẹo nào. Dịch nôm na ra là làm thế nào để anh em nhân viên làm việc tốt. Nhưng cũng chưa hẳn là như vậy. Cuốn này này tập trung vào việc giải đáp là chính. Với người hỏi là các học viên của lớp học Inamori-Juku và người đáp là bác Inamori.

Đọc tiếp...

Cuốn sách tổng hợp nội dung của một số buổi nói chuyện của ông Inamori Kazuo về kinh doanh, làm việc, nhân sinh. Vẫn phong cách quen thuộc về cách nhìn cuộc sống, cách suy nghĩ, cách hành động như trong các cuốn sách khác mà ông đã viết, nhưng trong cuốn này đặc biệt ở chỗ tổng hợp được nhiều nội dung khá cô động mà vẫn không thiếu sót nội dung.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan