Mỗi lần lấy kết quả dạng JSON về trên dòng lệnh là 1 lần ức chế bởi các mục muốn xem thì cứ hiển thị dạng nửa vời. Nên trong đầu nảy ra là làm sao mà xem được toàn bộ kết quả ngay trên dòng lệnh. Đương nhiên là nếu thao tác như lọc kết quả, thống kế kết quả… nữa thì tốt.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan