Cuốn sách tuy mỏng nhưng rất đáng để đọc, để suy ngẫm về cách tác giả tự học. Nội dung bên trong thiên về hướng tự học thông qua đọc sách nhiều hơn. Trái với tưởng tượng ban đầu của mình, cuốn sách này đề cập khá rộng các vấn đề để có nền tảng văn hoá tốt, bao gồm từ định nghĩ thế nào là người có học, tới việc nên đọc sách gì, đọc thế nào, đánh giá các sự vật, hiện tượng ra sao, rồi cả tâm thế học, thời giờ học.

Đọc tiếp...

A Mind For Numbers

Dưới đây là tổng hợp một vài ý chính từ khóa học ‘Học cách học’ - trích dẫn từ cuốn sách A Mind for Numbers: How to Excel in Math and Science (Even if You Flunked Algebra), của tác giả Barbara Oakley, xuất bản vào tháng 6, 2014. 10 cách học hiệu quả 1. Hồi tưởng Sau khi đọc xong một trang, hãy rời mắt ra chỗ khác và hồi tưởng lại các ý chính.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan