Giám đốc làm gì?

Dịch được cái tiêu đề cuốn này quả không hề dễ dàng tẹo nào. Dịch nôm na ra là làm thế nào để anh em nhân viên làm việc tốt. Nhưng cũng chưa hẳn là như vậy. Cuốn này này tập trung vào việc giải đáp là chính. Với người hỏi là các học viên của lớp học Inamori-Juku và người đáp là bác Inamori.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan