Bài viết này hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt - một dịch vụ ngon-bổ-miễn phí cho việc HTTPS hóa máy chủ. Ở đây, mình sử dụng máy chủ CentOS 7 và Nginx để thực hiện, nhưng các bạn hoàn toàn có thể làm tương tự với các môi trường khác. Để cài đặt được Let's Encrypt, ta cần có môi trường Python v2.7.x trở lên. Nên nếu máy của bạn chưa có thì cài đặt hoặc cập nhập bản mới đi nhé.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan