[RNN] LSTM là gì?

Bài LSTM này được dịch lại từ trang colah’s blog.

LSTM là một mạng cải tiến của RNN nhằm giải quyết vấn đề nhớ các bước dài của RNN. Có nhiều bài đã viết về LSTM, nhưng được đề cập tới nhiều và dễ hiểu nhất có lẽ là của anh Christopher Olah. Nên mình quyết định dịch lại cho bản thân có thể hiểu thêm và cho cả các bạn đang tìm hiểu.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan