Makefile là một công cụ giúp ta có thể dễ dàng thực thi các các khối lệnh mà không cần nhờ tới ngôn ngữ lập trình. Mặc dù Make được sử dụng rất rộng rãi trên Unix, Linux hay MacOS, thì trên Windows chắc vẫn còn hiếm hoi. Trên Windows, ta thường file .bat để thực thi các khối lệnh, tuy nhiên các file này chỉ thực thi được trên môi trường Windows.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan