Cuốn sách tuy mỏng nhưng rất đáng để đọc, để suy ngẫm về cách tác giả tự học. Nội dung bên trong thiên về hướng tự học thông qua đọc sách nhiều hơn. Trái với tưởng tượng ban đầu của mình, cuốn sách này đề cập khá rộng các vấn đề để có nền tảng văn hoá tốt, bao gồm từ định nghĩ thế nào là người có học, tới việc nên đọc sách gì, đọc thế nào, đánh giá các sự vật, hiện tượng ra sao, rồi cả tâm thế học, thời giờ học.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan