Cuốn sách tổng hợp nội dung của một số buổi nói chuyện của ông Inamori Kazuo về kinh doanh, làm việc, nhân sinh. Vẫn phong cách quen thuộc về cách nhìn cuộc sống, cách suy nghĩ, cách hành động như trong các cuốn sách khác mà ông đã viết, nhưng trong cuốn này đặc biệt ở chỗ tổng hợp được nhiều nội dung khá cô động mà vẫn không thiếu sót nội dung.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan