Trong bài Chạy Oracle DB trên Nodejs mình đã viết lại quá trình cài đặt node-oracle trên wins, thì bài này sẽ tập trung vào việc triển khai node-oracle khi deploy ứng dụng. Việc cài đặt node-oracledb không đơn giản tẹo nào khi ta phải cài thằng Visual Studio mất tới 20 phút rồi. Nếu việc này mà lặp lại lần nữa khi muốn deploy hay dev trên một máy khác thì đúng là ác mộng.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan