Chả là hôm rồi có sử dụng thư viện curl của PHP để gọi dịch vụ Restful Service của bên thứ 3 từ server PHP của mình thì gặp chút rắc rối nên giờ viết lại cho khỏi quên. Cụ thể là khi chạy lệnh curl của PHP ăn ngay cái lỗi “SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate” nên phải loay xoay xử lý tí.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan