Ta thường xuyên cần một lượng vừa đủ các dữ liệu để test và dev trong quá trình phát triển hệ thống. Để làm việc này ta có thể viết code để migrate và seed dữ liệu. Tuy nhiên ta cũng có thể sử dụng chính lệnh SQL để tạo dữ liệu cực kì đơn giản. Trước hết ta phân tách bài toán của ta thành 2 phần riêng biệt là:

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan