Cuốn sách mô tả sự ảnh hưởng của thói quen tới cuộc sống hằng ngày của chúng ta và sự hình thành của thói quen. Điểm đặc biệt ở đây là nó mô tả rất logic dựa theo các báo cáo, phân thích khoa học và minh chứng thực tế rất rõ ràng. Tất nhiên thói quen ở đây bao gồm cả thói quen tốt và thói quen xấu.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan