Khác với gói npm trong Node.js cho phép ta quản lý gói cho từng dự án một thì Python lại không có khả năng này. Việc này sẽ gây rắc rối nếu các dự án khác nhau yêu cầu các gói thư viện khác version nhau. Ngoài ra, đôi lúc ta cũng chẳng muốn cài các gói vào môi trường global làm gì cả mà chỉ muốn cài vào local sài xong là xoá đi luôn.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan