Gần đây Gmail không cho phép gửi các file có đuôi là mã nguồn ngôn ngữ lập trình như .js, .vb chẳng hạn. Ngay cả việc đổi đuôi của các file nén cũng không có hiệu quả như trước, nên buộc phải tìm cách đổi toàn bộ đuôi 1 phát. Bài viết này sẽ nói về cách thay đổi toàn bộ đuôi file bằng .bat file của Windows, tuy nhiên hoàn toàn có thể sử dụng để làm những chuyện khác với các file này như đổi tên chẳng hạn.

Đọc tiếp...

Để triển khai ứng dụng Node.js bằng Windows, ta có nhiều phương án như dưới đây:

  1. Sử dụng forever
  2. Sử dụng issnode
  3. Sử dụng NSSM

Cả 3 softwares trên đều có hướng dẫn rất chi tiết trên trang chủ tương ứng, nhưng ta nên chọn cái nào để triển khai ứng dụng? Trong bài này ta sẽ liệt kê 1 vài điểm mạnh yếu của chúng.

Đọc tiếp...

Trong bài Chạy Oracle DB trên Nodejs mình đã viết lại quá trình cài đặt node-oracle trên wins, thì bài này sẽ tập trung vào việc triển khai node-oracle khi deploy ứng dụng. Việc cài đặt node-oracledb không đơn giản tẹo nào khi ta phải cài thằng Visual Studio mất tới 20 phút rồi. Nếu việc này mà lặp lại lần nữa khi muốn deploy hay dev trên một máy khác thì đúng là ác mộng.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Do Minh Hai

Just a developer
Enjoy life as a journey

Freelancer

Japan